Hjem » Spania » Spania historie

Spania historie

spania-historie

Allerede for rundt 35.000 år siden var det faste bosetninger på Den iberiske halvøy. Ellers vet man at fønikerne begynte å kolonisere Spania ca. 1.000 år f. Kr. Etter hvert ankom flere grupper av handelsfolk fra ulike deler av Middelhavsområdet – bl.a. grekere og kartagenere.

Senere ble hele Den iberiske halvøy en del av Romerriket – og deretter i flere hundre år dominert av maurerne, som gradvis fram mot slutten av middelalderen ble fordrevet. Maurisk kultur og arkitektur fortsatte imidlertid å øve innflytelse på deler av Spania også etter dette.

1492

1492 er et viktig årstall i landets historie. Christoffer Columbus fikk da støtte av den spanske dronning Isabella til å utruste en ekspedisjon for å finne en ny sjøvei til India. Som kjent fant han ikke den, men i stedet fant han Amerika

1500-tallet

I løpet av 1500-tallet utviklet Spania seg til en europeisk stormakt. Landet bygde opp et svært imperium av oversjøiske kolonier, særlig i Latin-Amerika, som Spania fremdeles har tette økonomiske og kulturelle relasjoner med. Også Filippinene ble en del av det spanske imperiet.

1600-tallet

På slutten av 1600-tallet fikk Spania konkurranse fra andre europeiske kolonialmakter, først og fremst England. I løpet av 1800-tallet frigjorde mange av Spanias tidligere kolonier seg, og imperiet falt sammen. Den spansk-amerikanske krigen i 1898, som bl.a. førte til at Cuba frigjorde seg, satte en endelig stopper for den spanske dominansen i Latin-Amerika.

1900-2000

På 1900-tallet utløste regionale og politiske spenninger borgerkrig i landet (1936 – 1939), fulgt av et militærdiktatur i årene 1939 – 1975 og en isolert posisjon i Europa. På slutten av 1950-årene ble det satset stort på turistnæringen, samtidig som forholdet mellom Spania og USA ble forbedret. Av den grunn ble landet også medlem av NATO.

General Franco styrte Spania fra da av og helt fram til han døde i 1975. Året etter ble det gjennomført en folkeavstemning om politiske reformer, noe som ledet til frie valg og en ny og demokratisk forfatning i 1978. Samtidig ble det åpnet for et visst selvstyre på regionalt nivå. Monarkiet ble gjeninnført, og kong Juan Carlos I har vært Spanias konge siden da.

Det har vært en del spenninger opp gjennom historien mellom den spanske nasjonalstaten og enkelte av regionene – i særlig grad gjelder dette Baskerland ved Biscaya-bukta. Baskerne er en etnisk folkegruppe med eget språk og egne kulturelle tradisjoner, som er bosatt både på spansk og fransk side av Pyrenéene. Fra 1960-tallet har den militante, baskiske separatistbevegelsen ETA stått bak en rekke terroranslag og vært et konstant uromoment. Bevegelsen har også stått bak flere politiske attentater og attentatforsøk (bl.a. mot kong Juan Carlos). Etter at den spanske regjeringen innledet nye fredsforhandlinger med ETA i 2005, har situasjonen roet seg en del.